VERGOEDINGEN & TARIEVEN

De vergoeding voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, maar een deel kan vergoed worden vanuit de basisverzekering. Als u er niet uitkomt kunt u het altijd aan ons vragen.

Vergoedingen uit de basisverzekering

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed (eventueel verlengt met 9 behandelingen). Jongeren met een chronische aandoening krijgen alle behandelingen vergoed. Vanaf 18 jaar worden chronische aandoeningen vergoed vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u dus zelf of komen vanuit uw aanvullende verzekering. De lijst met chronische aandoeningen vindt u hieronder.

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering

Heeft u geen chronische aandoening dan kunnen behandelingen vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Dit varieert per verzekering en per aanvullend pakket van een verzekering. Raadpleeg uw verzekering hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt.

ONZE TARVIEVEN

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar de praktijk een overeenkomst mee heeft? Dan worden de behandelingen direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of als de behandeling buiten uw vergoedingenpakket valt, gelden onderstaande tarieven. U krijgt dan de rekening zelf. Wij hebben geen contract met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

Zitting Fysiotherapie € 42,50
Zitting Manuele Therapie € 52,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 70,-
Screening, intake en onderzoek € 60,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,-
Toeslag voor behandeling aan huis € 20,-
Eenvoudige korte rapporten € 80,-
Gecompliceerde rapporten, b.v. voor letselschade experts € 105,-
Niet nagekomen afspraak 100% van tarief

ONZE TARVIEVEN

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar de praktijk een overeenkomst mee heeft? Dan worden de behandelingen direct bij de zorgverzekeraar* gedeclareerd. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of als de behandeling buiten uw vergoedingenpakket valt, gelden onderstaande tarieven. U krijgt dan de rekening zelf.

 • Zitting Fysiotherapie € 42,50
 • Zitting Manuele Therapie € 52,50
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 70,-
 • Screening, intake en onderzoek € 60,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 60,-
 • Toeslag voor behandeling aan huis € 20,-
 • Eenvoudige korte rapporten € 80,-
 • Gecompliceerde rapporten, b.v. voor letselschade experts € 105,-
 • Niet nagekomen afspraak 100% van tarief

*Wij hebben geen contract met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid.

BEPERKTE CHRONISCHE INDICATIE

U komt voor een Chronische indicatie in aanmerking na een ziekenhuis opname of opname in een revalidatieafdeling. Deze indicatie is 12 maanden geldig en dient in te gaan nadat u uit het ziekenhuis of revalidatieafdeling afkomt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Achillespeesscheur, postoperatieve fase
 • Bekkenbreuk, na opname of revalidatie(dag)behandeling
 • Carpale tunnelsyndroom, postoperatieve fase
 • Cuffruptuur (spierafscheuring schouder), na opname of revalidatie (dag)behandeling
 • Botbreuken, postoperatieve fase
 • Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)
 • Hernia nucleï pulposi (Hernia), postoperatieve fase
 • Kruisbandletsel, postoperatieve fase
 • Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling
 • Total hip, postoperatieve fase

LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN

 Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval;
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis;

Een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • whiplash;
 • postpartum bekkeninstabiliteit;
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld;

Of een van de volgende aandoeningen:

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine;
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.